كت مشكى laren

كت مشكى laren

۸۹۸٫۰۰۰
1
افزودن به سبد

جنس كرپ درجه يك

قد حدود 68

برش کار اندامی میباشد

سایز۱ مناسب ۳۴،۳۶،۳۸

سایز۲ مناسب۴۰،۴۲،۴۴

تمام استر لایی کشی شده

مناسب 4فصل